Užitečné odkazy

Asociace realitních kanceláří: http://www.arkcr.cz/art/1/

Přiznání daně z nemovitostí: http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2014&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB25

Úprava PDF: https://www.youtube.com/watch?v=DItgPuRMSIQ&feature=youtu.be

Katastr nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Veřejný registr adres: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/overeniadresy/vyhledej

Obchodní rejstřík: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma

Živnostenský rejstřík: http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND

Finanční úřad: Finanční úřad (vyhledávání územních pracovišť)

Sbírka zákonů: http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

Vyhledávání psč: https://www.postaonline.cz/vyhledani-psc/-/vyhledat/psc

Seznam datových schránek: Seznam datových schránek     http://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do

Evidence znalců a tlumočníků: http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm

 

 

Odesláno Vyplňte prosím