Jak se snížit rizika při pronájmu bytu

V současné době velká část investorů uvažuje o nákupu bytu. Někteří využijí k financování hypotéku a hodlají splácet investici z poskytnuté hypotéky, někdo investuje z vlastních prostředků. V současné době je to dobrá volba při poměrně nízkém investičním riziku.

Velkou úlohu při nákupu bytu hraje výběr lokality, pokud chtějí byt dobře pronajmout. Často mají investoři pocit, že pokud koupí byt, pronajmou ho a dál se o nic nemusí starat. Bohužel, nemusí to tak vždy být – záleží především na „šťastné ruce“ při výběru nájemce. Ne každý nájemce je bezproblémový. Občas se stane, že jsou na něho z okolí stížnosti z důvodu hluku apod. Občas se stane, že nájemce byt místo údržby devastuje. Po hezkém bytě zůstanou jen oči pro pláč. Další možnou neblahou variantou je, že stížnosti nejsou, byt je udržovaný a v pořádku, ale nájemce nemá peníze na pravidelné platby nájemného a poplatků spojených s nájmem. Nastává kolotoč  – bydlení je zákonem chráněné, a proto nemůžete dát nájemci výpověď dříve  než po třech měsících nezaplaceného dlužného nájemného. Nelze dát do nájemní smlouvy, že pokud nájemce neplatí, že se do měsíce vystěhuje. Takové ustanovení je neplatné a nájemce ho nemusí brát v úvahu, i když takto smlouvu podepíše. Nájemce se naopak může obrátit na soud, aby posoudil, jestli se opravdu musí vystěhovat. Tímto způsobem se může vystěhování z bytu ještě prodlužovat. V každém případě –  pronajímatel má minimálně tři nezaplacené nájmy a k tomu často i poplatky spojené s nájmem včetně spotřebovaných energií. Částečně může riziko krýt složenou jistotou (kaucí), ale to zpravidla nestačí… Žádný nájemce nebude skládat vyšší částku na kauci, než je zákonem stanoveno. Podle zákona může pronajímatel požadovat kauci ve výši max. 3 nájmů – ale nájemci jsou ochotní vám složit maximálně částku ve výši 1-2 měsíčních nájmů (bez poplatků spojených s nájmem). Takže buď bude mít byt nepronajatý, nebo z požadavku vyšší kauce ustoupí…

Tato zvýšená rizika při pronájmu můžete snížit, když nájemce předem náležitě prověříte. Pokud se s pronájmem obrátíte na zprostředkovatele VolneReality.eu, můžete ve zprostředkovatelské smlouvě sjednat tzv. „prověření nájemce“. Neznamená to, že realitní kancelář za platby a stav bytu ručí, ale výrazně snížíte rizika. Zájemce o pronájem prověří, zda na jména budoucích nájemců nejsou  uvaleny exekuce, jestli není nájemce v insolvenci, jestli nájemci pracují, případně jestli neměli v minulém bydlišti nějaké problémy. Další důležitou okolností bezpečného pronájmu je sepsání platné a účinné nájemní, případně podnájemní smlouvy. Pronajímatelé se občas spoléhají na internetové verze nájemní smlouvy, které nejsou platné či mají neplatná ustanovení. Tím si může přidělat problémy při vymáhání svých práv.

Neváhejte se informovat, realitní kancelář VolneReality.eu připraví účinnou nájemní smlouvu a zájemce o pronájem podle vašich přání prověří.