Služby pro prodávající

RK VolnéReality.eu

 • spolupracuje se zkušenými advokáty, soudními znalci, geodety, notáři, stavebními firmami a dalšími specialisty ve svých oborech
 • je pojištěna na škody z profesní odpovědnosti
 • je řádným členem Asociace realitních kanceláří ČR

Na  kancelář VolneReality.eu často obrací klienti, kteří  řeší problémy s neseriózními realitními kancelářemi či komplikovanými případy. Sdílíme nabídky a poptávky mezi 160 makléři  – členy Asociace realitních kanceláří

Rozsah služeb:

Stanovíme tržní cenu nemovitosti, garantujeme celý  proces  prodeje, včetně možnosti využití služeb pro kupujícího (zajištění výhodného financování)

 1. Základní služby

– posouzení tržní ceny nemovitosti

– prohlídka nemovitosti

– pořízení fotodokumentace

– zpracování nabídky pro inzerci

– propagace prostřednictvím databáze poptávajících klientů

– inzerce a propagace nemovitosti na nejnavštěvovanějších serverech

– inzerce a propagace nemovitosti na firemním webu

– pravidelné informování zájemce o průběhu zprostředkování

– zajištění financování nemovitosti  pro kupujícího

– zajištění aktuálního výpisu z katastru nemovitostí před uzavřením kupní smlouvy

– vyhotovení rezervační smlouvy

– vyhotovení návrhu příslušné kupní smlouvy a souvisejících dokumentů vč. asistence při uzavírání smlouvy

– zajištění úschovy finančních prostředků, vč. asistence při uzavírání smlouvy o úschově  a plnění podmínek pro výplatu peněz z úschovy

– zajištění aktuálního výpisu z katastru nemovitostí po převodu vlastnického práva na kupujícího za účelem vyplacení kupní ceny

– ověření podpisů

– vypracování a zajištění podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

– vypracování předávacího protokolu k předání nemovitosti, účast při předání Nemovitosti

 

 1. Kompletní služby :

– základní služby dle bodu 1

– zpracování odhadu nemovitosti

– úhrada správního poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

– úhrada za založení a správu jistotního účtu u vybrané banky, příp. úschova u advokáta

– inzerce  nemovitosti v tisku

– umístění plachty na nemovitost, která zaujme

– umístění nabídky na firemním webu mezi „atraktivní nabídky“

 

– vypracování PENB

– účast při převodu energií na nového majitele

 

Tržní cenu nemovitosti stanovujeme na základě momentální situace na trhu porovnáním nabídek podobných nemovitostí v nejbližším okolí, dále  využitím  cenové mapy (skutečně prodané nemovitosti v nejbližším okolí dle údajů katastru nemovitostí za poslední období).  Využíváme svých dlouholetých zkušeností při posouzení kvality prodávané nemovitosti.

 

– na přání prověříme skutečný  technický stavu nemovitosti včetně zjištění případných závad a vyčíslení nákladů na jejich odstranění

– poradíme,  jak udělat  prodávaný prostor pro zájemce atraktivnější.  Nemusí jít vždy o zásadní změny, někdy stačí maličkosti

– na přání zajistíme služby Home Stagera

– profesionálně vaší nemovitost nafotíme

Potřebné podklady k prodeji:

 • nabývací titul (doklad o tom na jakém základě se stal vlastníkem nemovitosti)
 • smlouvy či dokumenty, které souvisí s nemovitostí

– práva třetích osob k předmětným nemovitostem (zejména zástavní práva,  věcná břemena,  předkupní práva, nájemní vztahy)

– projektová dokumentace

– energetický štítek budovy (případně zajistíme)

– u bytů evidenční list či jiný dokument s vyčíslením velikosti všech prostor, platby za služby, fond oprav.

– u družstevních bytů kontakt na družstvo, vše ostatní zajistíme

ostatní doklady – výpis z KN, snímek z katastrální mapy si zajistíme

výpis z obchodního rejstříku (u právnických osob) si zajistíme

 

Další doklady a důležité skutečnosti:

–      znalecký posudek, pokud existuje (můžeme zajistit)

–      stanovisko stavebního odboru příslušného města či obce k využitelnosti pozemku (v souladu se schváleným územním plánem pro dané území)

–      informace o inženýrských sítích v místě včetně vyjádření o možnosti připojení na inženýrské sítě od příslušných dodavatelů energií apod.

–      vyřešení přístupu k nemovitosti

–      vyjádření finančního úřadu o bezdlužnosti majitele nemovitosti

–      Když prodáváte, kupující deponuje příslušnou částku na neutrálním účtu do doby vkladu do katastru nemovitostí (advokátní nebo notářská úschova, vázaný účet)

 

Ceník:

Nepoužíváme reklamní triky, že prodej nemovitosti zajistíme zdarma. Proč bychom služby poskytovali, když bychom za ně nedostali zaplaceno?

Ceny realitních služeb jsou sjednávány individuálně, podle rozsahu sjednaných služeb ve výši 3-5% z ceny nemovitosti, nejsme plátci DPH. Provizi účtujeme buď prodávajícímu či kupujícímu – dle dohody. Ve výsledku je to stejné, o dojednanou provizi je navýšena cena nemovitosti.

Pokud vyhledáme nemovitost na základě spolupráce s jinou RK, platíte pouze dojednanou provizi, provize jiné RK se vás netýká!

Vyplňte poptávkový formulář nebo rovnou zavolejte. Můžete zanechat tel. číslo, zavoláme zpět v době, kdy se vám to bude hodit.

 

Možnosti spolupráce:

Výhradní zastoupení, tzv. exkluzívní smlouva

 

pokud sjednáte prodej vaší nemovitosti s výhradním zastoupením,  můžete tak získat nejvyšší možnou prodejní cenu.  Ptáte se  jak je to možné? Je to tzv. „obslužným prodejem“.  Při obslužném prodeji  prodáváme za lepší cenu o 5-20%.

Hlídáme si domluvenou cenu nemovitosti, máme přehled o tom, kolik opravdových zájemců se na nemovitost zeptá. Odhalíme tzv. umělé poptávající, kteří se snaží uměle snižovat cenu. (Umělý poptávající je buď nereálný zájemce či další realitní makléř, který se snaží snižovat cenu, aby právě on prodal). Obslužným prodejem naopak realitní makléř pracuje pro vás, hájí vaše zájmy a drží vaší cenu. Vaše zájmy jsou stejné!

Exkluzivita nám dovoluje spolupracovat na zakázkách s dalšími realitními makléři, ale s tím rozdílem, že celý proces řídíme sami a za celý proces jsme odpovědní.  Inzerujeme nabídky  jen sami  a o dohodnutou provizi se s ostatními makléři dělíme. Spolupráce při exkluzívní smlouvě je přínosná, naše zájmy jsou stejné – co nejlépe a rychle prodat.

Dobu výhradního zastoupení sjednáváme pouze na dobu určitou, zpravidla na 3 měsíce. Pokud nebudete z nějakého důvodu s naší prací spokojeni, nebráníme se tomu spolupráci ukončit. Nic tedy neriskujete…

Nezrazujeme vás od nevýhradního zastoupení, je možné se také tak domluvit. Pokud máte s prodejem jisté zkušenosti, máte čas se prodeji věnovat, může to být pro vás za určitých okolností lepší volba. Lze sjednat i smlouva na jednoho konkrétního  zájemce.

 

Nebráníme se nevýhradní smlouvě, pokud nemovitost bude nabízet jen jedna další realitní kancelář.

 

Výhody a nevýhody nevýhradního zastoupení:

 • máte pocit, že nemovitost prodáte rychleji, realitní makléři se budou více „snažit“
 • nejistota správného nastavení ceny nemovitosti (makléři často slíbí nereálné ceny, aby zakázku získali) Pak se prodej téměř zastaví, než cenu snížíte na reálnou cenu.

Při nevýhradním zastoupení makléř pracuje pro poptávajícího, hájí jeho zájmy a tak se i snaží cenu maximálně snížit, aby právě on nemovitost prodal. Tímto způsobem nemáte přehled o skutečných poptávkách a cena Vaší nemovitosti se snižuje. Tím, že nemovitost je inzerována několikrát od různých makléřů se zájemce o nemovitost nedozví nic navíc. Naopak,  má následující pocity:

 1. nemovitost není důvěryhodná
 2. strach, že stejná nemovitost bude prodána několikrát, zájemci bojí se podvodu
 3. dojem, že o nemovitost není zájem, když ji mají všude a všichni ji  nabízí za různé ceny s různými parametry

Odesláno Vyplňte prosím