Prověřte možná rizika při koupi družstevního bytu

Převod družstevního podílu má svá rizika. Neexistuje veřejný seznam vlastníků družstevního podílu, jako je v případě vlastnictví bytu výpis z katastru nemovitostí. Je potřeba také zjistit  veškeré potřebné informace o družstvu a o majiteli družstevního podílu. Informace je možné žádat přímo na příslušném bytovém družstvu.

Kromě prověření totožnosti prodávajícího je potřeba zjistit i informace o jeho případných dluzích vůči družstvu. Dluhy by totiž po převodu družstevního podílu přešly automaticky na kupujícího, tedy na vás. Je potřeba ověřit v  Rejstříku zástav u notáře, zda na kupovaném družstevním podílu nevázne zástavní právo. Družstevní podíl lze jako věc movitou dát do zástavy, pokud to výslovně nezakazují stanovy družstva.

Současně je potřeba seznámit se Stanovami družstva, projednávanými návrhy na schůzích  a současně ověřit hospodaření družstva. To vše nalezne v Obchodním rejstříku, dobrá realitní kancelář tyto záležitosti vyřeší za vás.

Pro výběr družstevního bytu, včetně výběru vhodného financování s dojednáním co nejvýhodnějších podmínek je nejlepší se obrátit na profesionála,  důvěryhodného realitního makléře v RK VolneReality.eu.